اسکیت فری استایلمصطفي رنجبر، نویسنده در اسکیت فری استایل

مصطفي رنجبر

قوانین بتل

[Forwarded from سه شنبه ها (Mostafa Ranjbar)] مارال از استان البرز: در مسابقات بتل اگر دو بازیکن هم گروه دقیقا یک حرکت ترکیبی (میکس) را اجرا کنند خطاست؟ جواب: در مسابقه ی بتل خطاها تعریف شده هستند در این مسابقه چون امتیاز عددی تعریف نمیشود و بازیکنان گروه ضمن قیاس با یکدیگر به مرحله بعد صعود میکنند ، ممکن است…

قوانين اسپيد اسلالوم

#قوانین _اسپید اسلالوم خطای استارت بازیکن: ۱_ هنگام استارت حتما باید یک پا داخل باکس ثابت شده باشد و اگر پای بازیکن از باکس خارج شود خطای استارت لحاظ میشود. ۲_بازیکن باید اولین پایش را که از زمین جدا کرده است سنسور را روشن کند ، در غیر اینصورت خطا برای او محسوب میشود. ۳_در قسمت k.o (دوئل) بازیکن باید…

قوانین جریمه ها در بتل

#قوانین _جریمه ها در بتل جریمه ای برای عدم موفقیت در اتمام حرکت،برخورد با موانع،بر هم خوردن تعادل و یا افتادن در نظر گرفته نمیشود.ولی باعث کاهش کیفیت عملکردی - تکنیک - بازیکن میشود. _برخورد یا عبور از کنار موانع: مانع های زده شده یا جا گذاشته شده در هنگام اجرای حرکت به حساب نمی آیند برای مثال زمانی که…

امیر ازاد فلاح از تهران

امیر ازاد فلاح از تهران: اگر از حرکت چرخشی مثل back outside7 به تعداد دو دور زده شود و چرخش سوم رو لبه ی inside 7 زده شود. چه امتیازی در بتل و کلاسیک محسوب میشود؟ جواب: همان طور که در قبل گفته شده بود حرکات چرخشی در صورتی که سه دور کامل زده شود امتیاز میگیرد. در این سوال…

پرسش و پاسخ شماره ۱۹ / خطای استارت چیست ؟

#قوانین _اسپید اسلالوم خطای استارت بازیکن: ۱_ هنگام استارت حتما باید یک پا داخل باکس ثابت شده باشد و اگر پای بازیکن از باکس خارج شود خطای استارت لحاظ میشود. ۲_بازیکن باید اولین پایش را که از زمین جدا کرده است سنسور را روشن کند ، در غیر اینصورت خطا برای او محسوب میشود. ۳_در قسمت k.o (دوئل) بازیکن باید…

قوانین فری استایل شماره ی ۱۷

امیر پور طهماسبی: در قبل گفته بودید حرکاتی که در جدول نیستند و امتیازی برای آنها در جدول تعیین نشده است ( مانند 1cone 1wheel spin) باید خانواده آنها را در جدول پیدا کرد و متناسب با آن امتیاز داد. با توجه به توضیحات این سوال پیش میاید که این حرکت در کدام بخش از جدول قرار دارد ؟ و…

قوانین فری استایل شماره ی ۱۶

سید محسن بخشیان از کاشان: حرکاتی که به صورت ناقص در مسابقه ی بتل زده میشود در امتیاز دهی به چه صورتی محاسبه میشود؟ آیا امتیازی برای بازیکن لحاظ میشود؟ جواب: همانطور که درقبل گفتیم حرکات spin(چرخشی) حتما باید سه دور باشد و حرکات غیر چرخشی چهار مانع را رد کند . بازیکنی که از چهار مانع استفاده نمیکند امتیاز…

قوانین اسکیت فری استایل شماره ی ۱۵

قسمتی از قوانین اسلاید: همانطور که در قبل گفتیم بازیکنان با توجه به رنکینگی که در جهان دارند به گروه های سه یا چهار نفره تقسیم میشوند و افراد هر گروه باهم مقایسه میشوند از هر گروه دو نفر به مرحله بعد راه پیدا میکنند. هر بازیکن در هر گروه باید چهار راند اسلاید خود را بکشد و در ادامه…

قوانین اسکیت فری استایل شماره ی ۱۴

انواع خطا ها در رشته کلاسیک نوع خطا امتیاز منفی _افتادن 2 افتادن شدید 5 _زمان اجرا 10 قطع اجرا 5 مانع جابجاشده 0/5 از دست دادن فاصله موانع 5 نداشتن لباس 2 پرتاپ لباس دیسکالیفه(حذف شدن) خطای موسیقی 10 توضیح بیشتر: افتادن : افتادن آرامی که هیچ تأثیری روی اجرا نداشته باشد. افتادن شدید : افتادن کامل روی زمین…

قوانین فری استایل شماره ی ۱۳

متین طهماسبی از تهران: حرکاتی که در جدول matrix تعریف نشده اند در مسابقه بتل و کلاسیک به چه صورت امتیاز میگیرند؟ مثال حرکت : ‏Toe shift outside edge backside جواب: با توجه به تنوع و تعدد حركات، برخی از حرکات در جدول matrix تعریف نشده اند. این دسته از حرکات با توجه به امتیاز هم خانواده های خود و…