اسکیت فری استایلآریانا رنجبر وکیلی، نویسنده در اسکیت فری استایل

آریانا رنجبر وکیلی

اجرای کلاسیک Chou Ci Yiu نفر دهم در رده سنی بالای شانزده سال ، مسابقات جهانی هلند در سال WFSC۲۰۱۸

اجرای کلاسیک Chou Ci Yiu نفر دهم در رده سنی بالای شانزده سال ، مسابقات جهانی هلند در سالWFSC۲۰۱۸ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/2sh.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/2sh-pic.jpg"]  

ویدئو مرحله یک چهارم ، اسپید اسلالوم آقایان زیر شانزده سال، مسابقات جهانی WFSC در سال ۲۰۱۲ آقایان : فربد متوسل – Ye Hao Qin

ویدئو مرحله یک چهارم ، اسپید اسلالوم آقایان زیر شانزده سال، مسابقات جهانی WFSC در سال ۲۰۱۲ آقایان : فربد متوسل - Ye Hao Qin [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/farbod.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/fapic.jpg"]

ویدئو فینال اسلاید آقایان در مسابقات جهانی رولرکاپ در سال ۲۰۱۸

ویدئو فینال اسلاید آقایان در مسابقات جهانی رولرکاپ در سال ۲۰۱۸ نتایج این دوره از مسابقات به صورت زیر بوده است 1. Kanygin Andrey 2. Telegin Andrey 3. Demidov Vladimir 4. Shirobokov Denis [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/slide.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/slide-pic.jpg"]

اجرای پیر کلاسیک Santoni Nicolhas و Vanucci Nicolas ، نفر چهارم مسابقات PSWC پاریس در سال ۲۰۱۸

اجرای پیر کلاسیک Santoni Nicolhas  و Vanucci Nicolas ، نفر چهارم مسابقات PSWC پاریس در سال 2018 PSWC 2018 Freestyle classic Senior Men Pair 4 Place Santoni Nicolhas - Vanucci Nicolas [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/pair.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/pair-2.jpg"]

اجرای کلاسیک Hsieh Mu Lun نفر هفتم در رده سنی بالای شانزده سال ، مسابقات جهانی هلند در سال WFSC۲۰۱۸

جرای کلاسیک Hsieh Mu Lun نفر هفتم در رده سنی بالای شانزده سال ، مسابقات جهانی هلند در سال WFSC۲۰۱۸ WFSC 2018   ARNHEM   Classic Slalom Senior Men Finals   7 place Hsieh Mu Lun [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/shab.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/shab-ph.jpg"]

ویدئو فینال اسلاید آقایان در مسابقات جهانی هلند در سال ۲۰۱۸ WFSC

ویدئو فینال اسلاید آقایان در مسابقات جهانی هلند در سال ۲۰۱۸ WFSC نتایج این دوره از مسابقات به صورت زیر بوده است 1. Rubio Enrique (ESP) 2. Shirobokov Denis (RUS) 3. Senarat Phuri (THA) 4. Kongchaimongkol (CHIN) [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/C0AB7879-B1DD-456A-82AF-ACD25B9428A5.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/A5959B01-D6EC-4D04-9FAA-0A49529420D1.png"]

اجرای پیر کلاسیک Degli Agostini Valerio و Guslandi Lorenzo مسابقات جهانی WFSC ۲۰۱۸

اجرای پیر کلاسیک Degli Agostini Valerio و Guslandi Lorenzo مسابقات جهانی WFSC در سال ۲۰۱۸ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/video_2018-07-22_21-23-41.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/photo_2018-07-22_21-31-05.jpg"]

اجرای کلاسیک shibagki masayoshi نفر دوم مسابقات جهانی هلند در سال ۲۰۱۸

اجرای کلاسیک shibagki masayoshi نفر دوم در رده سنی بالای شانزده سال ، مسابقات جهانی هلند در سال WFSC۲۰۱۸ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/video_2018-07-17_23-04-47.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/photo_2018-07-17_23-25-52.jpg"]