اسکیت فری استایلویدئو های مسابقات بایگانی - صفحه 3 از 17 - اسکیت فری استایل

دسته: ویدئو های مسابقات

ويديو راند سوم فينال بتل بالاى ١٦ سال مسابقات آسيايى ٢٠١٨

ويديو راند سوم فينال بتل بالاى ١٦ سال مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/ED5BE28C-EC4E-4AEF-88E1-01ED11DE0C37.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/C817FF6F-70DD-4C99-9DE6-574B59185D9F.jpeg"]

ويديو نيمه نهايى اسلايد بالاى ١٨ سال آقايان مسابقات قهرمانى اروپا ٢٠١٨

ويديو نيمه نهايى اسلايد بالاى ١٨ سال آقايان مسابقات قهرمانى اروپا ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E9863A4C-B3AD-4ABC-B407-014E47F546C8.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/97ED9470-B4C2-4BB1-BDE4-D46FA6B62756.jpeg"]

ويديو راند دوم فينال بتل بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨

ويديو راند دوم فينال بتل بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/41B062DC-2276-41B5-BCC4-0FDD512DFAA7.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/C817FF6F-70DD-4C99-9DE6-574B59185D9F.jpeg"]

ويديو اجراى كلاسيك Chan Tsz Chung نفر دوم زير ١٦ سال مسابقات آسيايي

ويديو اجراى كلاسيك Chan Tsz Chung نفر دوم زير ١٦ سال مسابقات آسيايي [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E76CA36A-3B32-4893-BB47-8D89F86D23D8.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/CB84F9D1-6F72-41A0-AB7A-261716C2C2CB.jpeg"]

اجراى Chiu Yin Hsuan مقام اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨

اجراى Chiu Yin Hsuan مقام اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/2018-Asian-Cup-HK-Classic-Slalom-Senior-Women-1st-Place-Chiu-Yin-Hsuan-TWN.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/053E5C4C-2F22-4E16-BDC9-EEE77238F39A.jpeg"]

ويديو پدرام رنجبر وكيلى در رده بندى مسابقات اسپيداسلالوم مسابقات برلين ٢٠١٨

ويديو پدرام رنجبر وكيلى در رده بندى مسابقات اسپيداسلالوم مسابقات برلين ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/D6E34E54-16B1-4AC9-A765-BB7F8281F0EF.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/9D7D4755-7BCB-4DAF-A520-F5DDDF73E307.jpeg"]