اسکیت فری استایلویدئو های فری استایل کلاسیک بایگانی - اسکیت فری استایل

دسته: ویدئو های فری استایل کلاسیک

ويديو اجراى Chou Po Wei نفر اول مسابقات كلاسيك زير ١٨ سال آقايان PSWC2019

ويديو اجراى Chou Po Wei نفر اول مسابقات كلاسيك زير ١٨ سال آقايان PSWC2019 [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/5BFC776A-3A1B-4B99-8422-24B34EBD84D4.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/78375B14-46A7-408F-A2E5-DBF32537B397.jpeg"]

‌ ويديو اجراى كلاسيك klaudia Hartmanis نفر اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨

‌ ويديو اجراى كلاسيك klaudia Hartmanis نفر اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/5EAF6195-0853-425A-A198-8A54D7EDE1BD.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/3BEE8017-064B-4B43-80A2-6A2AECE0A3A5.jpeg"]

ويديو اجراى كلاسيك فاطمه مراحم نفر دوم كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى كلاسيك فاطمه مراحم نفر دوم كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/580953BB-F21B-4272-8ADE-D609D23A18A1.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/5193B07A-B3BE-4E4F-99A5-EB7598846F4A.jpeg"]

ويديو اجراى كلاسيك سبا تاجفر نفر سوم كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/B3428BFA-80EE-4740-9DE1-E4E3E372271E.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/1213346B-D687-4E82-9BFE-82E3841000AC.jpeg"]

ويديو اجراى zosia Brzezinska نفر دوم كلاسيك مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى zosia Brzezinska نفر دوم كلاسيك مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/1904A08D-2B21-449E-B764-4FE484AE0672.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/AAEA65BB-FE9F-4D3E-91A5-69C5F2B24EF4.jpeg"]

ويديو اجراى رمى منارد نفر اول كلاسيك زير ١٦ سال آقايان مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى رمى منارد نفر اول كلاسيك زير ١٦ سال آقايان مسابقات مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/0A05847C-5629-4F20-B906-75291A36FEBD.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E7D4D5DD-FF67-4A10-A039-D95FE0C0D6D8.jpeg"]

ويديو اجراى سوفيا بگدانوا نفر اول كلاسيك زير ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨

ويديو اجراى سوفيا بگدانوا نفر اول كلاسيك زير ١٦ سال بانوان مسابقات جهانى مارشال كاپ ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/06E1FFBA-0807-4854-8D9F-72AE55C71EB2.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/2148D80D-767D-478D-964C-FABB2E3B290C.jpeg"]

ویدیو اجرای فاطمه توکلی نیا نفر سوم کلاسیک زیر ۱۶ سال مسابقات جهانی مارشال کاپ ۲۰۱۸

ویدیو اجرای فاطمه توکلی نیا نفر سوم کلاسیک زیر ۱۶ سال مسابقات جهانی مارشال کاپ ۲۰۱۸ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/FCA1A048-8C74-47F1-959F-43AB79490B97.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/A79F68E6-0272-43BD-870E-FE08B223CF77.jpeg"]

اجرای کلاسیک امیررضا ثابتی نفر چهارم کلاسیک زیر ۱۶ سال مسابقات جهانی مارشال کاپ ۲۰۱۸

اجرای کلاسیک امیررضا ثابتی نفر چهارم کلاسیک زیر ۱۶ سال مسابقات جهانی مارشال کاپ ۲۰۱۸ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/avc_sabeti.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/4thjunior.png"]