اسکیت فری استایلشکیبا الله بخش، نویسنده در اسکیت فری استایل - صفحه 7 از 18

شکیبا الله بخش

ويديو راند دوم فينال بتل بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨

ويديو راند دوم فينال بتل بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/41B062DC-2276-41B5-BCC4-0FDD512DFAA7.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/C817FF6F-70DD-4C99-9DE6-574B59185D9F.jpeg"]

ويديو اجراى كلاسيك Chan Tsz Chung نفر دوم زير ١٦ سال مسابقات آسيايي

ويديو اجراى كلاسيك Chan Tsz Chung نفر دوم زير ١٦ سال مسابقات آسيايي [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E76CA36A-3B32-4893-BB47-8D89F86D23D8.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/CB84F9D1-6F72-41A0-AB7A-261716C2C2CB.jpeg"]

اجراى Chiu Yin Hsuan مقام اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨

اجراى Chiu Yin Hsuan مقام اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/2018-Asian-Cup-HK-Classic-Slalom-Senior-Women-1st-Place-Chiu-Yin-Hsuan-TWN.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/053E5C4C-2F22-4E16-BDC9-EEE77238F39A.jpeg"]

ويديو پدرام رنجبر وكيلى در رده بندى مسابقات اسپيداسلالوم مسابقات برلين ٢٠١٨

ويديو پدرام رنجبر وكيلى در رده بندى مسابقات اسپيداسلالوم مسابقات برلين ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/D6E34E54-16B1-4AC9-A765-BB7F8281F0EF.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/9D7D4755-7BCB-4DAF-A520-F5DDDF73E307.jpeg"]

جلسه ى مربوط به اعزام ورزشكاران به دومين دوره از مسابقات جهانى بارسلونا

جلسه اي پيرامون اعزام ورزشكاران به دومين دوره مسابقات جهاني اسكيت در اسپانيا با حضور بهمن محمدرضايي رييس فدراسيون اسكيت ، مجيدهنرجو نايب رييس ورييس كميته اسكيت سرعت، زهراناطقي نايب رييس امور بانوان، عليرضانصيري دبيرفدراسيون اسكيت،مرتضي شمشكي رييس كميته اسكيت آلپاين و دانهيل و اميرعلي جوادي دبير كميته اسكيت فري استايل /صبح روز سه شنبه ٢ بهمن ماه در محل…