اسکیت فری استایلشکیبا الله بخش، نویسنده در اسکیت فری استایل - صفحه 17 از 18

شکیبا الله بخش

ویدیو پیر کلاسیک toh you wang و cheung clarence نفر ششم مسابقات جهانی سال ٢٠١٣

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_6778.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_6780.png"] ویدیو پیر کلاسیک toh you wang و cheung clarence نفر ششم مسابقات جهانی سال  ٢٠١٢   Pairs classic_ toh you wang & cheung clarence_06th Wfsc2012

ويدئو كلاسيك میکال سولینوسکی نفر پنجم مسابقات جهانی سال ۲۰۱۲

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_5441.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_5442.png"]   ويدئو كلاسيك میکال سولینوسکی نفر پنجم مسابقات جهانی سال 2012 World championships wfsc 2012 /// Freestyle ‏Classic senior men /// Michal sulinowski ,5th palce ///‏  

‎ويدئو كلاسيك الکساندر کلاریس نفر چهارم مسابقات جهانی سال ۲۰۱۲

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_49931.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4994.png"]   ويدئو كلاسيك الکساندر کلاریس نفر چهارم مسابقات جهانی سال 2012 World championships wfsc 2012 /// Freestyle ‏Classic senior men /// alexandre claris ,4th palce ///‏

ويدئو كلاسيك wukong مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال ۲۰۱۵ _کوالیفی

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4519.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4521.png"] ويدئو كلاسيك wukong مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال 2015_کوالیفی Shanghai open competition sso 2015 /// Freestyle ‏Classic jounior women /// Wukong , ///‏ qualify

ويدئو كلاسيك hsuan نفر دهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال ۲۰۱۵

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4079.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4081.png"]     ويدئو كلاسيك hsuan نفر دهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال 2015 Shanghai open competition sso 2015 /// Freestyle ‏Classic jounior women /// Hsuan ,10th palce ///‏

ويدئو كلاسيك liu bo نفر دوم مسابقات کاپ آزاد کره ۲۰۱۴

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/4_5814460346605240594.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_3519.png"]   ويدئو كلاسيك لیو بو نفر دوم مسابقات جهانی 2014 World open competition namwon korea 2014 /// Freestyle ‏Classic jounior men /// liu bo ,2th palce ///‏

ویدئو کلاسیک نیکولاس نفر یازدهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال ۲۰۱۶

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_2065.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_2873.png"] ویدئو کلاسیک نیکولاس نفر یازدهم مسابقات شانگهای سال 2016 World open competition sso 2016 /// Freestyle ‏Classic senior men /// Nicolas ,11th palce ///‏