اسکیت فری استایلشکیبا الله بخش، نویسنده در اسکیت فری استایل - صفحه 11 از 11

شکیبا الله بخش

ويدئو كلاسيك hsuan نفر دهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال ۲۰۱۵

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4079.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_4081.png"]     ويدئو كلاسيك hsuan نفر دهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال 2015 Shanghai open competition sso 2015 /// Freestyle ‏Classic jounior women /// Hsuan ,10th palce ///‏

ويدئو كلاسيك liu bo نفر دوم مسابقات کاپ آزاد کره ۲۰۱۴

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/4_5814460346605240594.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_3519.png"]   ويدئو كلاسيك لیو بو نفر دوم مسابقات جهانی 2014 World open competition namwon korea 2014 /// Freestyle ‏Classic jounior men /// liu bo ,2th palce ///‏

ویدئو کلاسیک نیکولاس نفر یازدهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال ۲۰۱۶

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_2065.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_2873.png"] ویدئو کلاسیک نیکولاس نفر یازدهم مسابقات شانگهای سال 2016 World open competition sso 2016 /// Freestyle ‏Classic senior men /// Nicolas ,11th palce ///‏

ویدئو کلاسیک لورنزو دمورو نفر دهم مسابقات کاپ آزاد شانگهای سال ۲۰۱۶

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_2064.mov" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/IMG_2077.png"] ویدئو کلاسیک لورنزو دمورو نفر دهم مسابقات شانگهای سال 2016 World open competition sso 2016 /// Freestyle ‏Classic senior men /// Lorenzo demuro ,10th palce ///‏