اسکیت فری استایلشکیبا الله بخش، نویسنده در اسکیت فری استایل

شکیبا الله بخش

ويديو راند سوم فينال بتل بالاى ١٦ سال مسابقات آسيايى ٢٠١٨

ويديو راند سوم فينال بتل بالاى ١٦ سال مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/ED5BE28C-EC4E-4AEF-88E1-01ED11DE0C37.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/C817FF6F-70DD-4C99-9DE6-574B59185D9F.jpeg"]

ويديو نيمه نهايى اسلايد بالاى ١٨ سال آقايان مسابقات قهرمانى اروپا ٢٠١٨

ويديو نيمه نهايى اسلايد بالاى ١٨ سال آقايان مسابقات قهرمانى اروپا ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E9863A4C-B3AD-4ABC-B407-014E47F546C8.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/97ED9470-B4C2-4BB1-BDE4-D46FA6B62756.jpeg"]

ويديو راند دوم فينال بتل بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨

ويديو راند دوم فينال بتل بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/41B062DC-2276-41B5-BCC4-0FDD512DFAA7.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/C817FF6F-70DD-4C99-9DE6-574B59185D9F.jpeg"]

ويديو اجراى كلاسيك Chan Tsz Chung نفر دوم زير ١٦ سال مسابقات آسيايي

ويديو اجراى كلاسيك Chan Tsz Chung نفر دوم زير ١٦ سال مسابقات آسيايي [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/E76CA36A-3B32-4893-BB47-8D89F86D23D8.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/CB84F9D1-6F72-41A0-AB7A-261716C2C2CB.jpeg"]

اجراى Chiu Yin Hsuan مقام اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨

اجراى Chiu Yin Hsuan مقام اول كلاسيك بالاى ١٦ سال بانوان مسابقات آسيايى ٢٠١٨ [fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/2018-Asian-Cup-HK-Classic-Slalom-Senior-Women-1st-Place-Chiu-Yin-Hsuan-TWN.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/053E5C4C-2F22-4E16-BDC9-EEE77238F39A.jpeg"]