اسکیت فری استایل

محمد صادق حسنی

مسابقات نامون کره اسپید اسلالوم اقایان سال ۲۰۱۴

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/4_5850663751224656294.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/Screenshot_2017-06-08-16-59-27.png"] مسابقات نامون کره اسپید اسلالوم اقایان سال ۲۰۱۴ oleari simone speed slalom men_namwon oleari simone_QF_2014 @sebairan

راند ۳،۴،۵ اسلاید اقایان (فینال) مسابقات کاپ ازاد شانگهای سال ۲۰۱۳

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/4_5814460346605240594.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/Screenshot_2017-06-03-04-08-17.png"] راند ۳،۴،۵ اسلاید اقایان (فینال) مسابقات کاپ ازاد شانگهای سال ۲۰۱۳ Slide men final_round 3_4_5 Sso2013

ویدئو اسلاید آقایان در مسابقات کاپ آزاد شانگهای ۲۰۱۳ _راند ۱ و ۲

[fvplayer src="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/4_5814460346605240592.mp4" splash="http://server1.irfreestyle.ir/irfsfiles/Screenshot_2017-05-24-16-13-45.png"] ویدئو اسلاید آقایان در مسابقات کاپ آزاد شانگهای 2013 _راند 1 و 2 Shanghai open competition sso 2013 /// Freestyle ‏battle slide men ///‏ roun 1 & 2 ///final